ML.HARUNYAHYA.COMhttp://ml.harunyahya.comml.harunyahya.com - മറ്റു വിശ്വാസങളോടും പ്രത്യയശാസ്ത്രങളോടുമുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാട് - അവസാനം ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത്mlCopyright (C) 1994 ml.harunyahya.com 1ML.HARUNYAHYA.COMhttp://ml.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bigotry: The Dark Danger - Malayalamhttp://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/254926/bigotry-the-dark-danger-http://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/254926/bigotry-the-dark-danger-//g.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/karanlikTehlikeBagnazlik_3b_tr.jpgSun, 06 Aug 2017 11:08:48 +0300ഇസ്ലാം ഭീകരതയെ തള്ളിപ്പറയുന്നുhttp://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/236481/ഇസ്ലാം-ഭീകരതയെ-തള്ളിപ്പറയുന്നുhttp://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/236481/ഇസ്ലാം-ഭീകരതയെ-തള്ളിപ്പറയുന്നു//g.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/malayalam_ISLAM DENOUNCES TERRORISM2.jpgWed, 30 Nov 2016 16:37:36 +0200MIRACLES OF THE QURANhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/35635/miracles-of-the-quranhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/35635/miracles-of-the-quran//g.fmanager.net/files/video/resimler/miracles_quran.jpgSun, 12 Dec 2010 11:27:26 +0200തേനും തേനീച്ചയും" നിൻടെ നാഥൻ തേനീച്ചയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം ബോധനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; മലകളിലും മരങ്ങളിലും മനുഷ്യർ കെട്ടിയുയർത്തുന്നതിലും നീ പാർപ്പിടങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക. പിന്നെ എല്ലാ തരം ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. എന്നിട്ട് നിൻടെ രക്ഷിതാവ് സൗകര്യപ്രദമായി ഒരുക്കിതന്നിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നീ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക. അവയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നിന്http://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33942/തേനും-തേനീച്ചയുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33942/തേനും-തേനീച്ചയുംFri, 12 Nov 2010 15:31:48 +0200മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ്- ഖുർആനിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾവൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ടാണ്‌ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്രഷ്ടാവായ അല്ലഹുവില്ലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആകാശങ്ങളെ, ചിലപ്പോൽ ജീവികളെ, മറ്റു ചിലപ്പോൾ സസ്യജാലങ്ങളെ ദൈവാസ്തിത്വത്തിനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഒട്ടേറെ സൂക്തങ്ങളിൽ സ്വന്തം സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുനോക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33941/മനുഷ്യ-സൃഷ്ടിപ്പ്--ഖുർആനിക-ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33941/മനുഷ്യ-സൃഷ്ടിപ്പ്--ഖുർആനിക-ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾFri, 12 Nov 2010 15:29:44 +0200കാർമേഘങ്ങളുടെ കറക്കം"പർവതങ്ങലെ നീ കാണുമ്പോൾ അവ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതാണെന്നു നീ ധരിച്ചുപോകും. എന്നൽ അവ മേഘങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് പോലെ ചലിക്കുന്നതാണ്‌. എല്ലാ കാര്യവും കുറ്റമറ്റതാക്കിത്തീർത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനമത്രെ അത്. തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു." (വി.ഖുർആൻ 27:88) മേൽസൂക്തം ഭൂമിhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33940/കാർമേഘങ്ങളുടെ-കറക്കംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33940/കാർമേഘങ്ങളുടെ-കറക്കംFri, 12 Nov 2010 15:28:14 +0200തമോഗർത്തങ്ങളും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുംആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ യാദൃഛികമായി കണ്ടെത്തിയ ഒന്നാണ്‌ തമോഗർത്തങ്ങൾ. പ്രകാശമുൾപ്പെടെ ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷനമുള്ള പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളാണ്‌ തമോഗർത്തങ്ങൾ. സൂര്യന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടി പിണ്ഡമുള്ള ഒരുhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33939/തമോഗർത്തങ്ങളും-നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33939/തമോഗർത്തങ്ങളും-നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുംFri, 12 Nov 2010 15:26:13 +0200ജീവികളുടെ അത്ഭുതാവഹമായ ശരീരഘടന"കാലികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമുണ്ട്. അവയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതിൽ നിന്ന്- കാഷ്ടത്തിനും രക്തത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവർക്ക് സുഖദമായ ശുദ്ധമായ പാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനായി നാം നൽകുന്നു" (വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 16:66) "തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കന്നുകാലികളിൽ ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. അവയുടെ ഉദരങhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33938/ജീവികളുടെ-അത്ഭുതാവഹമായ-ശരീരഘടനhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33938/ജീവികളുടെ-അത്ഭുതാവഹമായ-ശരീരഘടനFri, 12 Nov 2010 15:24:43 +0200ഈത്തപഴം- അനുഗ്രഹീതവും അമൂല്യവുംസ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കായി അല്ലാഹു ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു ഈത്തപ്പഴം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത് അനുഗ്രഹീതമായിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു: " അവ രണ്ടിലും പഴവർഗങ്ങളുണ്ട്. ഈത്തപ്പനയും ഉറുമാൻ പഴവുമുണ്ട്." (55:68) ഈത്തപ്പഴത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അതിനുള്ളതായി കാhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33925/ഈത്തപഴം--അനുഗ്രഹീതവും-അമൂല്യവുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33925/ഈത്തപഴം--അനുഗ്രഹീതവും-അമൂല്യവുംFri, 12 Nov 2010 14:48:54 +0200കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ രക്തം പുരണ്ട ചരിത്രം ഭാഗം-3കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ചൈനയില്‍ നിന്നും കിഴക്കന്‍ തുര്‍ക്കിസ്ഥാനിലെ മുസ്ളിംകള്‍ക്ക്‌ നേരിടേണ്ടി വ ക്രൂരതകള്‍ തുറു കാണിക്കുന്നു. കമ്പോഡിയയിലെ കൊല നിലങ്ങളും കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ക്രൂരതക്കിരയായ മുസ്ളിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളേയും അറുപതുകളില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തില്‍ അകപ്പെട്ട പടിഞ്ഞാറന്‍ തലമhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/27429/കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ-രക്തം-പുരണ്ട-ചരിത്രം-ഭാഗംhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/27429/കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ-രക്തം-പുരണ്ട-ചരിത്രം-ഭാഗം//g.fmanager.net/files/video/resimler/communism.jpgWed, 30 Jun 2010 11:31:38 +0300കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ രക്തം പുരണ്ട ചരിത്രം ഭാഗം-2കമ്യൂണിസം എ രക്ത രൂഷിതമായ പ്രത്യയശാസ്തം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ 120 ദശലക്ഷം നിരപരാധികളുടെ മരണത്തിന്‌ വഴി തെളിച്ചു. തുല്യതയും നീതിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം പക്ഷെ ലോകത്തിന്‌ പ്രദാനം ചെയ്തത്‌ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും പീഢനങ്ങളും ഭയവും ആശങ്കയും മാത്രമാണ്‌. ഈ രണ്ട്‌ ഡോക്യൂമെണ്റ്ററികളും കമ്യൂണിസ്റ്റ്&zhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/27428/കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ-രക്തം-പുരണ്ട-ചരിത്രം-ഭാഗംhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/27428/കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ-രക്തം-പുരണ്ട-ചരിത്രം-ഭാഗം//g.fmanager.net/files/video/resimler/communism.jpgWed, 30 Jun 2010 11:30:18 +0300കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ രക്തം പുരണ്ട ചരിത്രം ഭാഗം-1കമ്യൂണിസം എ രക്ത രൂഷിതമായ പ്രത്യയശാസ്തം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ 120 ദശലക്ഷം നിരപരാധികളുടെ മരണത്തിന്‌ വഴി തെളിച്ചു. തുല്യതയും നീതിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം പക്ഷെ ലോകത്തിന്‌ പ്രദാനം ചെയ്തത്‌ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും പീഢനങ്ങളും ഭയവും ആശങ്കയും മാത്രമാണ്‌. ഈ രണ്ട്‌ ഡോക്യൂമെണ്റ്ററികളും കമ്യൂണിസ്റ്റ്&zhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/27427/കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ-രക്തം-പുരണ്ട-ചരിത്രം-ഭാഗംhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/27427/കമ്യൂണിസത്തിണ്റ്റെ-രക്തം-പുരണ്ട-ചരിത്രം-ഭാഗം//g.fmanager.net/files/video/resimler/communism.jpgWed, 30 Jun 2010 11:28:44 +0300Islam denounces terrorism (Malayalam)This film, produced by the Science Research Foundation, a Harun Yahya institution, presents the Muslim response to and denunciation of terrorism. Beginning with the event of September 11, the film explains that all kinds of violence against civilians are crimes against humanity and grave sins in religious terms. It is also stresshttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/25823/islam-denounces-terrorism-(malayalam)http://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/25823/islam-denounces-terrorism-(malayalam)//g.fmanager.net/files/video/resimler/islam_teroru_lanetler.jpgWed, 09 Jun 2010 13:43:37 +0300MIRACLES OF THE QUR'AN (MALAYALAM)The unique style of the Qur’an, which was revealed 14 centuries ago, and the superior wisdom it represents are definite proof that it is the word of Allah. Additionally, the Qur’an has many miraculous aspects which prove that it is sent by Allah. One of them is that some scientific facts, which we have only been able tohttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/5047/miracles-of-the-quran-(malayalam)http://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/5047/miracles-of-the-quran-(malayalam)//g.fmanager.net/files/video/resimler/miracles_quran.jpgMon, 10 Dec 2007 15:06:09 +0200