ML.HARUNYAHYA.COMhttp://ml.harunyahya.comml.harunyahya.com - ഖുര്‍ആനിന്‍ടെ സ്വഭാവങളും അഗാധ ചിന്തകളും - അവസാനം ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത്mlCopyright (C) 1994 ml.harunyahya.com 1ML.HARUNYAHYA.COMhttp://ml.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bigotry: The Dark Danger - Malayalamhttp://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/254926/bigotry-the-dark-danger-http://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/254926/bigotry-the-dark-danger-//g.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/karanlikTehlikeBagnazlik_3b_tr.jpgSun, 06 Aug 2017 11:08:48 +0300The Prophet Muhammad (saas) - Malayalamhttp://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/179691/the-prophet-muhammad-(saas)-http://ml.harunyahya.com/ml/പുസ്തകങള്‍/179691/the-prophet-muhammad-(saas)-//g.fmanager.net/files/book/pictures/hazreti_muhammed.jpgSat, 25 Jan 2014 23:08:17 +0200പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ , എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഒരു നേതാവുണ്ട്. http://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/160745/പരിശുദ്ധ-ഖുർആനിൽ--എല്ലാ-സമൂഹത്തിനുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/160745/പരിശുദ്ധ-ഖുർആനിൽ--എല്ലാ-സമൂഹത്തിനുംMon, 01 Apr 2013 19:45:54 +0300മരണം ഉണര്‍ത്തുന്ന ചിന്തകള്‍ http://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/160736/മരണം-ഉണര്‍ത്തുന്ന-ചിന്തകള്‍-http://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/160736/മരണം-ഉണര്‍ത്തുന്ന-ചിന്തകള്‍-Mon, 01 Apr 2013 18:08:48 +0300ഖുര്ആനില് പരിണാമവാദമില്ല."നിങ്ങള്‍ക്കെന്തു പറ്റി? അല്ലാഹുവിന്‌ ഒരു ഗാംഭീര്യവും നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.,നിങ്ങളെ അവന്‍ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ.(നൂഹ്, 13-14) മനുഷ്യന്‍ പ്രസ്താവ്യമായ ഒരു വസ്തുവേ ആയിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അവന്‍റെ മേല്‍ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടോ? (ഇന്‍സാന്‍, 1) കൂടിച്ചേര്‍ന്നുണhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/108165/ഖുര്ആനില്-പരിണാമവാദമില്ലhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/108165/ഖുര്ആനില്-പരിണാമവാദമില്ല//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/12720_islam_baris_ve_sevgi_dinidir_Hz_isa_as_ve_Hz_Mehdi_as_in_cikis_donemi.jpgMon, 16 Apr 2012 11:07:09 +0300People of the Book - Malayalamhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/43482/people-of-the-book-http://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/43482/people-of-the-book-Sat, 02 Jul 2011 10:33:35 +0300Love and justice towards People of the Book during the Ottoman Empire - Malayalamhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/43481/love-and-justice-towards-peoplehttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/43481/love-and-justice-towards-peopleSat, 02 Jul 2011 10:27:30 +0300MIRACLES OF THE QURANhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/35635/miracles-of-the-quranhttp://ml.harunyahya.com/ml/വീഡിയോ-ചിത്രങള്‍/35635/miracles-of-the-quran//g.fmanager.net/files/video/resimler/miracles_quran.jpgSun, 12 Dec 2010 11:27:26 +0200പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിപ്പിലെ താളപ്പൊരുത്തം"ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ അടുക്കുകളായി സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അവൻ. പരമകാരുണികൻടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ യാതൊരു ഏറ്റക്കുറവും നീ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ നീ ദൃഷ്ടി ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ. വല്ല വിടവും നീ കാണുന്നുണ്ടോ! പിന്നീട് രണ്ടു തവണ നീ കണ്ണിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ. നിൻടെ അടുത്തേക്ക് ആ കണ്ണ് പരാജയപ്പെട്ട നിലയിലും പരവശമായിക്കൊണ്ടും മടങ്ങിവരും" (ഖുർആൻhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33955/പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിപ്പിലെ---താളപ്പൊരുത്തംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33955/പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിപ്പിലെ---താളപ്പൊരുത്തംFri, 12 Nov 2010 16:03:03 +0200വെള്ളമെന്ന മഹാത്ഭുതംനാം ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൻടെ വലിയൊരു ഭാഗം വെള്ളത്താൽ നിബിഡമായിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കടലുകളും മഹാ സമുദ്രങ്ങളും കൈയടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. കരയിലാവട്ടെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്രയും നദികളും തടാകങ്ങളുമുണ്ട്. ഉത്തുംഗ ശൃംഗങ്ങൾക്ക് മീതെ കാണുന്ന മഞ്ഞും ഹിമവും കട്ടിയായ അവസ്ഥയിലുള്ള ജലമാകുന്നു. ജലത്തിൻടെ ഗണ്യhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33951/വെള്ളമെന്ന-മഹാത്ഭുതംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33951/വെള്ളമെന്ന-മഹാത്ഭുതംFri, 12 Nov 2010 15:56:12 +0200അനുഗ്രഹമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ"ഭൂമിയിൽ ജീവൻടെ നിലനില്പിന്നാധാരമായി വർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്‌ മഴ. മനുഷ്യരടക്കം സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവ സന്ധാരണത്തിനും അവശ്യം വേണ്ട മഴയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല അധ്യായങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുർആനിക സൂക്തങ്ങൾ മഴ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ, അതിൻടെ തോത്, പ്രയോജനം എന്നhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33947/അനുഗ്രഹമായി-പെയ്തിറങ്ങുന്ന-മഴhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33947/അനുഗ്രഹമായി-പെയ്തിറങ്ങുന്ന-മഴFri, 12 Nov 2010 15:51:36 +0200പക്ഷികളുടെ ആശയവിനിമയംആശയവിനിമയം മനുഷ്യർക്കെത്ര മാത്രം അനിവാര്യമാണോ അപ്രകാരം തന്നെയാണ്‌ സർവജീവജാലങ്ങൾക്കുമെന്ന് ഈ രംഗത്ത് നടത്തിയ ഗവേഷണം വെളിവാക്കുന്നു. മറ്റു ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യരെ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവ തമ്മിലും മറ്റു വാർഗങ്ങളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വിവിധ രീതികൾ അവലംഭിച്ചുകാണുന്നു. തികച്ചും നാടകീയമായി ആശയവിനിമയം നടhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33944/പക്ഷികളുടെ-ആശയവിനിമയംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33944/പക്ഷികളുടെ-ആശയവിനിമയംFri, 12 Nov 2010 15:43:38 +0200തേനും തേനീച്ചയും" നിൻടെ നാഥൻ തേനീച്ചയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം ബോധനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; മലകളിലും മരങ്ങളിലും മനുഷ്യർ കെട്ടിയുയർത്തുന്നതിലും നീ പാർപ്പിടങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക. പിന്നെ എല്ലാ തരം ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. എന്നിട്ട് നിൻടെ രക്ഷിതാവ് സൗകര്യപ്രദമായി ഒരുക്കിതന്നിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നീ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക. അവയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നിന്http://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33942/തേനും-തേനീച്ചയുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33942/തേനും-തേനീച്ചയുംFri, 12 Nov 2010 15:31:48 +0200മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ്- ഖുർആനിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾവൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ടാണ്‌ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്രഷ്ടാവായ അല്ലഹുവില്ലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആകാശങ്ങളെ, ചിലപ്പോൽ ജീവികളെ, മറ്റു ചിലപ്പോൾ സസ്യജാലങ്ങളെ ദൈവാസ്തിത്വത്തിനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഒട്ടേറെ സൂക്തങ്ങളിൽ സ്വന്തം സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുനോക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33941/മനുഷ്യ-സൃഷ്ടിപ്പ്--ഖുർആനിക-ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33941/മനുഷ്യ-സൃഷ്ടിപ്പ്--ഖുർആനിക-ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾFri, 12 Nov 2010 15:29:44 +0200കാർമേഘങ്ങളുടെ കറക്കം"പർവതങ്ങലെ നീ കാണുമ്പോൾ അവ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതാണെന്നു നീ ധരിച്ചുപോകും. എന്നൽ അവ മേഘങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് പോലെ ചലിക്കുന്നതാണ്‌. എല്ലാ കാര്യവും കുറ്റമറ്റതാക്കിത്തീർത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനമത്രെ അത്. തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു." (വി.ഖുർആൻ 27:88) മേൽസൂക്തം ഭൂമിhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33940/കാർമേഘങ്ങളുടെ-കറക്കംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33940/കാർമേഘങ്ങളുടെ-കറക്കംFri, 12 Nov 2010 15:28:14 +0200തമോഗർത്തങ്ങളും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുംആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ യാദൃഛികമായി കണ്ടെത്തിയ ഒന്നാണ്‌ തമോഗർത്തങ്ങൾ. പ്രകാശമുൾപ്പെടെ ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷനമുള്ള പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളാണ്‌ തമോഗർത്തങ്ങൾ. സൂര്യന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടി പിണ്ഡമുള്ള ഒരുhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33939/തമോഗർത്തങ്ങളും-നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33939/തമോഗർത്തങ്ങളും-നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുംFri, 12 Nov 2010 15:26:13 +0200ജീവികളുടെ അത്ഭുതാവഹമായ ശരീരഘടന"കാലികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമുണ്ട്. അവയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതിൽ നിന്ന്- കാഷ്ടത്തിനും രക്തത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവർക്ക് സുഖദമായ ശുദ്ധമായ പാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനായി നാം നൽകുന്നു" (വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 16:66) "തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കന്നുകാലികളിൽ ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. അവയുടെ ഉദരങhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33938/ജീവികളുടെ-അത്ഭുതാവഹമായ-ശരീരഘടനhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33938/ജീവികളുടെ-അത്ഭുതാവഹമായ-ശരീരഘടനFri, 12 Nov 2010 15:24:43 +0200മുലപ്പാൽ പോഷകസമൃദ്ധം രോഗപ്രതിരോധകം"മനുഷ്യന്‌ തൻടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം അനുശാസനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷീണത്തിനുമേൽ ക്ഷീണവുമായിട്ടാണ്‌ മാതാവ് അവനെ ഗർഭം ചുമന്നുനടന്നത്. അവൻടെ മുലകുടി നിർത്തുന്നതാവട്ടെ രണ്ടു വർഷംകൊണ്ടുമാണ്‌. എന്നോടും നിൻടെ മാതാപിതാക്കളോടും നീ നന്ദി കാണിക്കൂ. എൻടെ അടുത്തേക്കാണ്‌ (നിൻടെ) മടക്കം" (31:14) ശhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33937/മുലപ്പാൽ-പോഷകസമൃദ്ധം-രോഗപ്രതിരോധകംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33937/മുലപ്പാൽ-പോഷകസമൃദ്ധം-രോഗപ്രതിരോധകംFri, 12 Nov 2010 15:22:51 +0200മയിൽ നടനംമയിലിൻടെ അതിമനോഹര രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വർണിക്കാൻ വാക്കുകൾ പോരാ. അഴകെല്ലാം വാരിക്കോരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൺ മയിലിനാണ്‌. കീഴ് മുതുകിലെ തൂവലാണ്‌ വലിയ വലയായി കാണപ്പെടുന്നത്. അവ ഉയർത്തി പരത്തിയാടുമ്പോൾ ഒരു വർണപ്രപഞ്ചം തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പീലിക്കണ്ണുകൾ വട്ടത്തിലൊതുക്കിപ്പിടികhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33934/മയിൽ-നടനംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33934/മയിൽ-നടനംFri, 12 Nov 2010 15:17:56 +0200ഈത്തപഴം- അനുഗ്രഹീതവും അമൂല്യവുംസ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കായി അല്ലാഹു ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു ഈത്തപ്പഴം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത് അനുഗ്രഹീതമായിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു: " അവ രണ്ടിലും പഴവർഗങ്ങളുണ്ട്. ഈത്തപ്പനയും ഉറുമാൻ പഴവുമുണ്ട്." (55:68) ഈത്തപ്പഴത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അതിനുള്ളതായി കാhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33925/ഈത്തപഴം--അനുഗ്രഹീതവും-അമൂല്യവുംhttp://ml.harunyahya.com/ml/ലേഖനങള്‍/33925/ഈത്തപഴം--അനുഗ്രഹീതവും-അമൂല്യവുംFri, 12 Nov 2010 14:48:54 +0200